Some systems are experiencing issues

Stickied Incidents

Thursday 1st June 2023

Xelion Licentie Server OpenID Issue

"Beste Xelion Admin, gebruik van de functie [Update openID provisioning] die kan worden gestart via Admin|Server settings en trunks|Authentication zorgt voor authenticatie problemen waarvoor de Business Rule Server herstart moet worden. Wij verwachten volgende week een patch beschikbaar te hebben die dit probleem oplost. Tot die tijd verzoeken wij u de functie niet te gebruiken"

"Dear Xelion Admin, using the [Update openID provisioning] function which can be started via Admin|Server settings and trunks|Authentication causes authentication problems for which the Business Rule Server must be restarted. We expect to have a patch available next week that solves this problem. Until then, we advise to not not use the function"

"Sehr geehrter Xelion-Administrator, die Verwendung der Funktion [OpenID-Bereitstellung aktualisieren], die über Admin|Servereinstellungen und Trunks|Authentifizierung gestartet werden kann, führt zu Authentifizierungsproblemen, bei denen der Business Rule Server neu gestartet werden muss. Voraussichtlich wird nächste Woche ein Patch verfügbar sein, der dieses Problem behebt. Bis dahin bitten wir Sie, die Funktion nicht zu nutzen"

Maintenance
Onderhoud 15 juni 2023 in Nederland

Beste Partner,

Bij deze informeer ik je over aankomend onderhoud aan het platform van Xelion Het onderhoud heeft betrekking op de Hypervisor van de volgende ID:

⁃ Xelion102819

Onderhoud vindt plaats op Donderdag 15 Juni tussen 22:00u en 22:30u CEST waarbij de dienst voor maximaal 30 minuten niet bereikbaar zal zijn. Je kunt dus geen gebruik maken van Xelion.

Dear Partner,

I hereby inform you of upcoming maintenance on the Xelion platform The maintenance concerns the Hypervisor of the following ID:

⁃ Xelion102819

Maintenance will take place on Thursday, June 15 between 22:00u and 22:30u CEST whereby the service will be unavailable for a maximum of 30 mins. You will therefore not be able to use Xelion.

Past Incidents

Thursday 1st June 2023

Xelion Licentie Server OpenID Issue

"Beste Xelion Admin, gebruik van de functie [Update openID provisioning] die kan worden gestart via Admin|Server settings en trunks|Authentication zorgt voor authenticatie problemen waarvoor de Business Rule Server herstart moet worden. Wij verwachten volgende week een patch beschikbaar te hebben die dit probleem oplost. Tot die tijd verzoeken wij u de functie niet te gebruiken"

"Dear Xelion Admin, using the [Update openID provisioning] function which can be started via Admin|Server settings and trunks|Authentication causes authentication problems for which the Business Rule Server must be restarted. We expect to have a patch available next week that solves this problem. Until then, we advise to not not use the function"

"Sehr geehrter Xelion-Administrator, die Verwendung der Funktion [OpenID-Bereitstellung aktualisieren], die über Admin|Servereinstellungen und Trunks|Authentifizierung gestartet werden kann, führt zu Authentifizierungsproblemen, bei denen der Business Rule Server neu gestartet werden muss. Voraussichtlich wird nächste Woche ein Patch verfügbar sein, der dieses Problem behebt. Bis dahin bitten wir Sie, die Funktion nicht zu nutzen"