All systems are operational
Maintenance
Onderhoud/Maintenance/Wartungsarbeiten December 6 2023

Op woensdag 6 december vindt er onderhoud plaats aan het netwerk van Xelion. Er zal onderhoud uitgevoerd gaan worden aan de communication services. Dit betekent dat er tussen 20:00 en 00:00 enkele korte onderbrekingen zullen zijn, waardoor het gebruik van deze server op dat moment niet mogelijk is.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Xelion Support


Xelion network maintenance will take place on Wednesday 6 December. Maintenance will be carried out on the communication services. This means that there will be some short interruptions between 20:00 and 00:00, which means that the use of this server will not be possible at that time.

If you have any questions, please contact Xelion Support


Am Mittwoch, den 6. Dezember, finden Wartungsarbeiten am Xelion-Netz statt. Es werden Wartungsarbeiten an den Kommunikationsdiensten durchgeführt. Dies bedeutet, dass es zwischen 20:00 und 00:00 Uhr zu kurzen Unterbrechungen kommen wird, was bedeutet, dass die Nutzung dieses Servers in dieser Zeit nicht möglich sein wird.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Xelion Support


Past Incidents